Informácie pre členskú základňu SAA - 2017

Členské poplatky

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia SAA členský poplatok (známka/licencia) na rok 2017 je rozdelený do týchto troch skupín:

  • Riadny členský poplatok SAA (20€) za daný kalendárny rok (od 1.1. do 31.12. daného roku) pre riadneho člena SAA. Uhradenie riadneho členského poplatku umožňuje členovi využívať všetky práva a povinností člena SAA, ktoré sú uverejnené v stanovách a technických predpisoch SAA.
  • Riadny bonusový členský poplatok SAA  (40€) za daný kalendárny rok (od 1.1. do 31.12. daného roku) pre riadneho člena SAA. Uhradenie riadneho bonusového členského poplatku okrem riadneho členstva, práv a povinností člena SAA, ktoré sú uverejnené v stanovách a technických predpisoch SAA, garantuje členovi bezplatnú účasť na všetkých víkendových národných a medzinárodných seminároch aikidó usporiadaných SAA v danom kalendárnom roku, vedených technickým riaditeľom SAA,  prípadne inými pozvanými hosťami SAA. Bezplatná účasť sa nevzťahuje na týždennú letnú školu aikido, ktorú organizuje SAA.
  • Dočasný členský poplatok SAA  (9€) na obdobie v kalendárnom roku (od 1.9 do 31.12. daného roka). Uhradenie dočasného členského poplatku umožňuje novému členovi využívať v obmedzenom rozsahu práva a povinnosti člena SAA, ktoré sú uverejnené v stanovách a technických predpisoch SAA. Od 1. januára nasledujúceho roku musí byť dočasný členský poplatok nahradený riadnym, resp. riadnym bonusovým členským poplatkom.

Regionální seminář SAA a Aikido Centrum Fudoshin Praha, V.Kubát, 5.dan

Dátum: 
od: sobota, 29. apríl 2017 - 9:30 do: nedeľa, 30. apríl 2017 - 12:30

Seminář povede Václav Kubát, 5, dan, Shidóin, člen TK SAA, případně i další člen Shidóshakai 

Místo konání:  Aréna Sparta, Podvinný mlýn, Praha 9

Rozvrh:      29.4.       9.30 -12.00   a  14.30 - 17.00

                    30.4.       9.30 - 12.30

Cena:         300,  500,  700 Kč   za   1,  2,  3  cvičení

Letní škola AIKIDO - Michele Quaranta Soběslav 2017

Dátum: 
od: sobota, 1. júl 2017 - 13:00 do: piatok, 7. júl 2017 - 12:00

Vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás tímto pozval na 18.letní školu AIKIDO pod vedením Senseie Michele Quaranty 6.dan Aikikai Hombu Dojo. Po několika ročnících v Horní Branné nyní poprvé v jižních Čechách v malebném městečku Soběslav. Těšíme se na vás 1.týden v červenci resp. 1.-7.7.2017.

Stránky