Informácie pre členskú základňu SAA - 2017

Členské poplatky

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia SAA členský poplatok (známka/licencia) na rok 2017 je rozdelený do týchto troch skupín:

  • Riadny členský poplatok SAA (20€) za daný kalendárny rok (od 1.1. do 31.12. daného roku) pre riadneho člena SAA. Uhradenie riadneho členského poplatku umožňuje členovi využívať všetky práva a povinností člena SAA, ktoré sú uverejnené v stanovách a technických predpisoch SAA.
  • Riadny bonusový členský poplatok SAA  (40€) za daný kalendárny rok (od 1.1. do 31.12. daného roku) pre riadneho člena SAA. Uhradenie riadneho bonusového členského poplatku okrem riadneho členstva, práv a povinností člena SAA, ktoré sú uverejnené v stanovách a technických predpisoch SAA, garantuje členovi bezplatnú účasť na všetkých víkendových národných a medzinárodných seminároch aikidó usporiadaných SAA v danom kalendárnom roku, vedených technickým riaditeľom SAA,  prípadne inými pozvanými hosťami SAA. Bezplatná účasť sa nevzťahuje na týždennú letnú školu aikido, ktorú organizuje SAA.
  • Dočasný členský poplatok SAA  (9€) na obdobie v kalendárnom roku (od 1.9 do 31.12. daného roka). Uhradenie dočasného členského poplatku umožňuje novému členovi využívať v obmedzenom rozsahu práva a povinnosti člena SAA, ktoré sú uverejnené v stanovách a technických predpisoch SAA. Od 1. januára nasledujúceho roku musí byť dočasný členský poplatok nahradený riadnym, resp. riadnym bonusovým členským poplatkom.

Detský seminár Aikido, 10.12.2016 - Trnava Roman Ilavský

Dátum: 
sobota, 10. december 2016 -
od: 9:45 do: 18:45

Aikido Dojo Trnava a Slovenská aikido asociácia Vás pozýva na seminár aikido určený výhradne pre deti.

Roman Ilavský, 4. dan Aikikai, Shidoin

Sobota 10. 12. 2016

9:30 - 10:30  kondičná príprava (deti)

10:30 - 12:00  tréning aikido (deti)

15:00 - 15:30  tréning aikido rodičov s deťmi (bez úhrady)

15:30 - 16:30  tréning aikido (deti)

16:40 - 17:45 tradičný SUMO turnaj (deti)

Stránky