Medzinárodný seminár (Yudansha/Shidoshakai), Michele Quaranta - Trnava

Dátum: 
Saturday, 18. May 2019 - 9:00 to Sunday, 19. May 2019 - 12:15

Slovenská Aikido Asociácia (Aikikai Slovakia) a Aikido dojo Trnava

medzinárodne uznaná v systéme Aikikai Honbu Dojo Tokyo, člen International Aikido Federation, Vás pozýva na seminár Aikido pod vedením 

 

Informácie pre členskú základňu SAA - 2019

Členské poplatky

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia SAA členský poplatok (známka/licencia) na rok 2019 sa uhrádza v termíne od 1.12.2018 do 28.2.2019 v tejto výške:

  • Riadny členský poplatok SAA  (40€) za daný kalendárny rok (od 1.1. do 31.12. daného roku) pre riadneho člena SAA. Uhradenie riadneho členského poplatku okrem riadneho členstva, práv a povinností člena SAA, ktoré sú uverejnené v stanovách a technických predpisoch SAA, garantuje členovi bezplatnú účasť na všetkých víkendových národných a medzinárodných seminároch aikidó usporiadaných SAA v danom kalendárnom roku, vedených technickým riaditeľom SAA,  prípadne inými pozvanými hosťami SAA. Bezplatná účasť sa nevzťahuje na týždennú letnú školu aikido, ktorú organizuje SAA.

Interný seminár Holíč

Dátum: 
Saturday, 22. June 2019 - 10:00 to 17:00

Aikido Dojo Holíč Vás srdečne pozýva na interný aikido seminár, ktorý povedie Roman Ilavský, 4. DAN AIKIKAI.

Seminár sa bude konať v priestoroch Aikido Dojo Holíč na Kollárovej ulici č. 21.

 

1. tréning 10:00-12:00
2. tréning 15:00-17:00

 

cena 10,-- EUR, deti do 15 r. 5,--EUR

Registrácia

Pages