Informácie pre členskú základňu SAA - 2017

Členské poplatky

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia SAA členský poplatok (známka/licencia) na rok 2017 je rozdelený do týchto troch skupín:

  • Riadny členský poplatok SAA (20€) za daný kalendárny rok (od 1.1. do 31.12. daného roku) pre riadneho člena SAA. Uhradenie riadneho členského poplatku umožňuje členovi využívať všetky práva a povinností člena SAA, ktoré sú uverejnené v stanovách a technických predpisoch SAA.
  • Riadny bonusový členský poplatok SAA (40€) za daný kalendárny rok (od 1.1. do 31.12. daného roku) pre riadneho člena SAA. Uhradenie riadneho bonusového členského poplatku okrem riadneho členstva, práv a povinností člena SAA, ktoré sú uverejnené v stanovách a technických predpisoch SAA, garantuje členovi bezplatnú účasť na všetkých víkendových národných a medzinárodných seminároch aikidó usporiadaných SAA v danom kalendárnom roku, vedených technickým riaditeľom SAA,  prípadne inými pozvanými hosťami SAA. Bezplatná účasť sa nevzťahuje na týždennú letnú školu aikido, ktorú organizuje SAA.
  • Dočasný členský poplatok SAA (9€) na obdobie v kalendárnom roku (od 1.9 do 31.12. daného roka). Uhradenie dočasného členského poplatku umožňuje novému členovi využívať v obmedzenom rozsahu práva a povinnosti člena SAA, ktoré sú uverejnené v stanovách a technických predpisoch SAA. Od 1. januára nasledujúceho roku musí byť dočasný členský poplatok nahradený riadnym, resp. riadnym bonusovým členským poplatkom.

Deti do 15 rokov, ktoré skladajú skúšky na nižšie ako 6. kyu (t.j. 12. - 7. kyu), členský príspevok neplatia (ani v minulosti neplatili). Deti začínajú platiť príspevok až od skúšok na 6. kyu.

Členský poplatok uhrádza každý člen SAA individuálne cez portál, kde je potrebné sa zaregistrovať (Registrácia do informačného systému). Po vyplnení registračného formulára bude člen SAA zaregistrovaný a bude mu umožnené automaticky si vygenerovať platobný príkaz na úhradu zvoleného poplatku. Platobný príkaz je potrebné včas uhradiť na uvedené číslo účtu SAA, na identifikáciu platcu slúži vygenerovaný a zaslaný jedinečný variabilný symbol. Hromadné úhrady cez vedúceho klubu už nie sú možné!

Portál je spustený od 20. 12. 2016, spustíte ho kliknutím na text : "Registrácia" - viď. vyššie.

V prípade ľubovoľných problémov sa obracajte na sekretára SAA pána Juraja Baláža (sekretar@aikikai.sk)
 
Poplatok za skúšky technickej vyspelosti je publikovaný v Technických pravidlách SAA.
 
Platby zo zahraničia

Nasledovné banky umožňujú prevod z ČR do SR bez poplatkov:

Pridať nový komentár

Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.