Informácie pre členskú základňu SAA - 2017

Členské poplatky

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia SAA členský poplatok (známka/licencia) na rok 2017 je rozdelený do týchto troch skupín:

  • Riadny členský poplatok SAA (20€) za daný kalendárny rok (od 1.1. do 31.12. daného roku) pre riadneho člena SAA. Uhradenie riadneho členského poplatku umožňuje členovi využívať všetky práva a povinností člena SAA, ktoré sú uverejnené v stanovách a technických predpisoch SAA.
  • Riadny bonusový členský poplatok SAA  (40€) za daný kalendárny rok (od 1.1. do 31.12. daného roku) pre riadneho člena SAA. Uhradenie riadneho bonusového členského poplatku okrem riadneho členstva, práv a povinností člena SAA, ktoré sú uverejnené v stanovách a technických predpisoch SAA, garantuje členovi bezplatnú účasť na všetkých víkendových národných a medzinárodných seminároch aikidó usporiadaných SAA v danom kalendárnom roku, vedených technickým riaditeľom SAA,  prípadne inými pozvanými hosťami SAA. Bezplatná účasť sa nevzťahuje na týždennú letnú školu aikido, ktorú organizuje SAA.
  • Dočasný členský poplatok SAA  (9€) na obdobie v kalendárnom roku (od 1.9 do 31.12. daného roka). Uhradenie dočasného členského poplatku umožňuje novému členovi využívať v obmedzenom rozsahu práva a povinnosti člena SAA, ktoré sú uverejnené v stanovách a technických predpisoch SAA. Od 1. januára nasledujúceho roku musí byť dočasný členský poplatok nahradený riadnym, resp. riadnym bonusovým členským poplatkom.

Regionální seminář V.Kubát, ACF Praha

Dátum: 
od: sobota, 2. december 2017 - 9:30 do: nedeľa, 3. december 2017 - 12:00

Termín:  sobota 2.12.  9.30 - 12.30 a 14.30 - 17.30 (odpoledne zkoušky KYU)

               neděle 3.12.  9.30 - 12

Povinné přihlášky do 22.12. na 603940500 nebo kubat@aikidocentrum.cz .

Bližší info včetně plakátu jsou na  www.aikidocentrum.cz

Místo konání bude upřesněno podle počtu přihlášených a včas zveřejněno na  www.aikidocentrum.cz .

Regionální seminář Soběslav M.Černý+L.Kulhavý 28-29.10.2017

Dátum: 
od: sobota, 28. október 2017 - 10:00 do: nedeľa, 29. október 2017 - 12:00

Náhradní seminář za plánovanou Národní stáž M.Quaranta Soběslav(zdravotní indispozice). ORGANIZUJEME NA PŘÁNÍ A POČEST MQ A JEHO SPOLUPRÁCE S AIKIDO JIŽNÍ ČECHY A VYSOČINA. Ubytování zajištěno na tatami v dojo nebo možnost rezervace pokojů přímo v objektu semináře. Pokoje info L.Kulhavý organizátor.

Stránky