Download

Here You can download documents and information concerning Aikikai Slovakia or aikido as a didactic system. If You would like to share any interesting materials with others send them to: webmaster@aikidosaa.sk

Documents
Teaching materials
Articles concerning IKEDA sensei
Interview
For dojo leaders

(Work in progress...)

  • Žiadosť o preukaz SAA
  • Proces, vydávania preukazov SAA a členských známok SAA
  • Hromadná prihláška na preukazy SAA
  • F2 - formulár na STV kyu
  • H1 - formulár Yudansha card Hombu dojo
  • H2 - formulár DAN application
  • Žiadosť o vstup do Spoločenstva učiteľov SAA- Shidoshakai
  • Žiadosť o titul Examinátor SAA
  • Formulár vyúčtovanie semináru SAA