Aikido

Sútažiť v technikách, vyhrávať a prehrávať, to nie je pravé Budó. Skutočné Budó nepozná porážku. Nebyť nikdy porazený znamená nikdy nebojovať.

Morihei Ueshiba