Pridať nový komentár

ZRUŠENÝ/CANCELLED- Medzinárodný seminár aikido, Trnava, 14.-15.3.2020, Asai Katsuaki

Dátum: 
od: sobota, 14. marec 2020 - 8:15 do: nedeľa, 15. marec 2020 - 18:15

ZRUŠENÝ/CANCELLED- Medzinárodný seminár aikido, Trnava

Veľmi nás to mrzí ale musíme Vás touto cestou informovať, že seminár s ASAI Katsuaki sensei, 8. Dan Aikikai, Shihan, ktorý sa mal konať v dňoch 14.-15.3.2020 v Trnave (SK) je z dôvodu vyššej moci (zrušenie letu Asai sensei-a z dôvodu eskalácie šírenia Corona vírusu COVID -19) ZRUŠENÝ. Technická komisia SAA spolu s technickým riaditeľom SAA sa snažila vzniknutú situáciu zachrániť, ale s ohľadom na zavedenie karanténnych opatrení v Bratislavskom kraji, kde sú uzavreté na najbližší týždeň všetky stredné školy a na dva týždne všetky univerzity a po zvážení všetkých rizík spojených so šírením Corona vírusu, ako aj vysokej pravdepodobnosti zavedenia podobných opatrení ako sú v BA kraji aj v Trnavskom kraji (z dôvodu pribudnutia nového pozitívneho prípadu v susednom okrese Senec), sme sa rozhodli spomínanú akciu úplne zrušiť. 

 

Pevne veríme že sa eskalujúca situácia ohľadom šírenia Corona vírusu nikoho z Vás nedotkne negatívnym spôsobom. 

 

Ďakujeme za pochopenie a Vašu pretrvávajúcu priazeň. 

 

S pozdravom

Organizátor.

============================

Hello,

I am very sorry but I have to inform you that the seminar with ASAI Katsuaki Sensei, 8th Dan Aikikai, Shihan, which was to be held on 14-15 March 2020 in Trnava (SK) is due to force majeure (flight cancellation due to the escalation of Corona virus COVID -19) CANCELED. The SAA Technical Committee and Technical Director sought to save the situation, but with a view to introducing quarantine measures in Bratislava municipality, when will be close all secondary schools for one week and universities for two weeks and after considering all the risks associated with the virus, as well as the high probability of implementing similar measures as in Trnava region (due to the addition of a new positive case in the neighboring district of Senec), we decided to abolish the mentioned action completely.

We firmly believe that the escalating situation regarding the spread of Corona virus will not affect any of you in a negative way.

Thank you for your understanding and your persistent favor.

Sincerely

Organiser.

 
Kategória seminára: