Pridať nový komentár

IKEDA Masatomi, sensei - seminár Novi Sad, Srbsko

IKEDA Masatomi, sensei
7. Dan Aikikai, Shihan
technický riaditeľ SAA (1995 - 2002)

seminár aikido
11.11.2000, Novi Sad, Srbsko

Gyakuhanmi katatetori (Shinken) - Kiri otoshi, Tenchi nage, Genkei kokyu nage

Gyakuhanmi katatetori + jodan tsuki
Ikkyo - irimi tenkan tenshin (omote), tenkan tenshin (ura)
Hijikime osae + Nikyo - irimi tenkan tenshin

Chudan tsuki - Ikkyo omote - irimi tenkan tenshin (uchi sabaki)
Kotegaeshi - irimi tenkan tenshin (soto sabaki)

Ryote tori - Shihogiri kokyunage (irimi tenkan)

Prepojenie medzi aikido technikami v stoji a na zemi (typické pre Brazílske Jiu Jitsu)
základné tai sabaki - irimi tenkan tenshin, tenkan tenshin
imobilizácia - iriminage, tenchinage, ikkyo, genkeikokyunage

Kategória galérie: