Manuál na používanie

Milí redaktori Aikikai.sk!

Toto je manuál, ktorý vám vysvetlí, ako upravovať obsah na tejto stránke a pridávať nové semináre či galérie.

Pridávanie obsahu

Po prihlásení vidíte naboku stránky menu Navigácia. Po kliknutí na Pridať obsah sa objavia ďalšie možnosti. Vyberte si, aký typ obsahu chcete vložiť.

Dôležité: Pri novom obsahu vždy ponechajte v prvom políčku možnosť "Nezávislé od jazyka". Takýto obsah sa zobrazí vo všetkých jazykových verziách, aj keď nie je preložený. Ak zvolíte možnosť "Slovenčina", príspevok sa zobrazí iba v slovenskej verzii. V iných jazykových verziách sa nezobrazí (ani jeho nadpis), až kým ho niekto nepreloží. Preto vždy pridávajte obsah ako "nezávislý od jazyka".

Pri textoch vždy dbajte na peknú úpravu. Dlhšie texty rozdeľujte do menších odstavcov. Najdôležitejšie veci zdôraznite tučným písmom alebo kurzívou. Podčiarknutie sa zvykne používať iba pri odkazoch na iné stránky. Vyhýbajte sa používaniu príliš veľkého písma či viacerým výkričníkom za sebou. Pred otázniky a výkričníky sa v slovenčine nedáva medzera.

Nepridávajte cudzie materiály bez povolenia autora!

Pridať aktualitu

Aktualita sa zobrazí na hlavnej stránke. Okrem obyčajného textu môžete pridať aj obrázky a prílohy. Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť v spodnej časti stránky.

Pridať seminár

Príspevok sa zobrazí v časti Semináre a na hlavnej stránke. Pri každom seminári sa zobrazuje, koľko dní ešte zostáva do začiatku.

Kategória - zvoľte kategóriu, do ktorej seminár patrí.

Body - v popise seminára uveďte všetky dôležité informácie: organizátor, učitelia, miesto konania, časy jednotlivých tréningov, či si treba priniesť zbrane so sebou, možnosti ubytovania (ak treba) a pod. K textu môžete pridať prílohu - fotografie, plagát podujatia alebo súbor s podrobnými informáciami.

Dátum - zadajte dátum začiatku a ukončenia seminára. Z prvého dátumu sa vypočíta, koľko dní ešte zostáva do začiatku.

Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

Aby sa seminár zobrazil aj v kalendári napravo, treba ho vložiť aj sem. Podrobné pokyny ku kalendáru Google nájdete tu.

Pridať fotogalériu

Príspevok sa zobrazí v časti Foto a na hlavnej stránke.

Kategória - zvoľte kategóriu, do ktorej fotogaléria patrí.

Body - stručne popíšte, o aké fotografie ide: odkiaľ pochádzajú, kto je ich autorom a pod.

Front image - tu nahrajte titulnú fotografiu.

Images - tu nahrajte všetky ostatné fotografie. Je možné nahrať aj viacero súborov naraz (stačí ich po kliknutí na Prehľadávať označiť).

Počkajte, kým sa dokončí nahrávanie súborov a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Pridať videogalériu

Príspevok sa zobrazí v časti Video a na hlavnej stránke. Môže obsahovať jedno alebo viac videí. Videá môžete nahrať ako súbory (ak ich máte k dispozícii), alebo ich iba zdieľať z Youtube a iných služieb.

Kategória - zvoľte kategóriu, do ktorej videogaléria patrí.

Body - sem môžete vložiť embed kódy na videá z Youtube a pod. Videá vtedy nie sú uložené na našom serveri, nemožno si ich z našej stránky stiahnuť, iba prehrať. Ak neviete, ako na to, prečítajte si návod Vkladanie videa z Youtube (viď nižšie).

Front image - tu nahrajte titulnú fotografiu.

Prílohy - ak máte k dispozícii samotné súbory s videami, nahrajte ich sem. Zobrazia sa ako odkazy pod textom (podobne ako prílohy v e-mailoch) a návštevník si ich môže stiahnuť do svojho počítača.

Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

Pridať klub

(povolené len pre moderátorov a administrátorov)

Nový klub sa zobrazí v tabuľke v časti Kluby.

Kraj - zvoľte kraj, v ktorom sa dojo nachádza.

Kde cvičíme - uveďte presnú adresu, kde prebiehajú tréningy (pozor, môže byť odlišná od sídla organizácie alebo korešpondenčnej adresy). Ak treba, pridajte vysvetlivky, ako sa do dojo dostať, aby vás prípadní záujemci o cvičenie ľahko našli.

Kontakt - uveďte odkaz na webovú stránku/stránku na sociálnej sieti a kontakt na vedúceho dojo (meno, e-mail alebo tel. číslo).

Body - sem vložte Google-mapu s označením adresy klubu: na maps.google.com vyhľadajte adresu a kliknite na ikonku odkazu vľavo hore. Skopírujte kód z políčka "Vložte HTML kód do webovej lokality".

Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

Úprava už vytvoreného obsahu

Choďte na stránku, ktorú chcete upraviť a kliknite na odkaz Upraviť, umiestnený hneď pod nadpisom. Ďalej postupujte rovnako ako pri vytvorení nového obsahu. Po dokončení všetkých úprav kliknite na tlačidlo Uložiť v spodnej časti stránky.

Preklad obsahu

Pri novom obsahu vždy ponechajte v prvom políčku možnosť "Nezávislé od jazyka". Takýto obsah sa neprekladá. Zobrazí sa vo všetkých jazykových verziách, aj keď nie je preložený.

Ak však chcete preložiť slovenský text aj do iného jazyka, postupujte takto:

 1. Kliknite na Upraviť.
 2. Zmeňte v prvom políčku "Nezávislé od jazyka" na "Slovenčina".
 3. Kliknite na Uložiť.
 4. Kliknite na Preložiť (objaví sa hneď pod nadpisom) a následne v tabuľke na Pridať preklad. Nakoniec zmeny uložte.

Obrázky a prílohy

Ako vložiť do textu obrázok

 1. Otvorte si článok, do ktorého chcete vložiť obrázok.
 2. Kliknite na Upraviť (hneď pod názvom článku).
 3. Pod textom nájdite časť "Prílohy", kliknite na "Prehľadávať" a nahrajte súbor z počítača.
 4. Zobrazí sa názov súboru s možnosťou pridať popis. Ak chcete, aby bol obrázok viditeľný aj ako odkaz pod článkom na stiahnutie (ako napr. príloha v e-maili), ponechajte zaškrtnutú možnosť "Zobraziť" pri súbore.
 5. Kliknite pravým tlačidlom na názov súboru a potom na "Kopírovať adresu odkazu". To je cesta k súboru (=kam sa uložil).
 6. V texte kliknite na miesto, kde chcete vložiť obrázok. Potom kliknite na ikonku obrázka v paneli nástrojov. Tam do "URL" vložte skopírovanú adresu súboru (alebo ctrl+v :)).

 7. Upravte si čo potrebujete, napríklad rozmery obrázka, zarovnanie doprava / doľava a pod.
 8. Kliknite na "OK". Hotovo :)

Ak chcete zobraziť v texte obrázok, ktorý už niekto na stránky nahral, postup je jednoduchší.

 1. Kliknite pravým tlačidlom na obrázok (môže byť kdekoľvek na aikikai.sk) a potom na "Kopírovať adresu obrázka".
 2. Ďalej pokračujte bodom 6 z minulého postupu.

 

Ako vložiť do textu prílohu (pdf, doc...)

 1. Otvorte si článok, do ktorého chcete vložiť prílohu.
 2. Kliknite na Upraviť (hneď pod názvom článku).
 3. Pod textom nájdite časť "Prílohy", kliknite na "Prehľadávať" a nahrajte súbor z počítača.
 4. Zobrazí sa názov súboru s možnosťou pridať popis. Pri súbore ponechajte zaškrtnutú možnosť "Zobraziť".
 5. Článok uložte. Súbor sa zobrazí ako odkaz pod článkom a návštevník si ho môže stiahnuť do počítača (podobne ako príloha v e-maili). Ak voľbu "Zobraziť" nezaškrtnete, súbor sa pod článkom nezobrazí.

Na prílohu môžete odkazovať aj priamo v texte. Postup je rovnaký ako v predchádzajúcom prípade, ale nemusíte zaškrtávať možnosť "Zobraziť". Ďalej kliknite pravým tlačidlom na názov súboru a následne na "Kopírovať adresu odkazu". Získate tak cestu k súboru, ktorú môžete použiť priamo v texte.

Vkladanie videa z Youtube/Vimeo

Videá môžete pridať na stránku dvomi spôsobmi:

 1. ak máte vlastný súbor s videom (príp. máte povolenie autora použiť ho): vtedy pridajte video ako prílohu pod text
 2. ak chcete, aby sa na stránke dalo prehrať video, ktoré ste našli na Youtube alebo Vimeo: vtedy stačí vložiť do textu tzv. embed kód

 

Ako vložiť video

 1. Pri videách z Youtube: Kliknite na „Zdieľať“ pod videom a potom na „Vložiť“. Zobrazí sa embed kód, ktorý si skopírujte. V prípade potreby môžete videu upraviť rozmery.

  Pri videách z Vimeo: kliknite na tretiu ikonku „share“ vpravo vo videu. Otvorí sa nové okno. Embed kód si skopírujte. V prípade potreby môžete videu upraviť rozmery (kliknite na "+ Show options").

 2. Otvorte si článok, kam chcete video vložiť a kliknite na Upraviť (hneď pod nadpisom).
 3. V časti Body vidíte hore panel nástrojov. Kliknite na "Zdroj". Zobrazí sa vám HTML-kód celého článku.
 4. Sem vložte skopírovaný embed kód a opäť kliknite na Zdroj. Uvidíte opäť normálny text a veľký rámček "iframe", kde bude video.
 5. Zmeny uložte. Hotovo!

 

Povolenie komentárov

(povolené len pre moderátorov a administrátorov)

K jednotlivým stránkam (seminárom, aktualitám, galériám, statickým stránkam a pod.) je možné povoliť/zakázať pridávanie komentárov.

 1. Otvorte si stránku, ku ktorej chcete povoliť/zakázať komentáre.
 2. Kliknite na Upraviť (hneď pod názvom článku).
 3. V spodnej časti stránky, pod časťou prílohy nájdete ďalšie nastavenia (podľa vašich oprávnení). Kliknite na sekciu "Nastavenie komentárov".
 4. Zvoľte jednu z ponúkaných možností ("Otvorené", "Uzavreté").
 5. Nakoniec kliknite na tlačidlo Uložiť.

Zvýraznenie seminára/aktuality

Významné udalosti je možné zvýrazniť pripnutím na vrch stránky. Takto pripnuté semináre a aktuality sa zobrazia vždy hneď navrchu a navyše sú zafarbené namodro.

Dôležité: Nepoužívajte túto funkciu na priveľa seminárov súčasne! Použite ju len pri naozaj významných udalostiach.

 1. Otvorte si stránku s udalosťou, ktorú chcete zvýrazniť.
 2. Kliknite na Upraviť (hneď pod názvom článku).
 3. V spodnej časti stránky, pod časťou prílohy nájdete ďalšie nastavenia (podľa vašich oprávnení). Kliknite na sekciu "Nastavenia zverejnenia".
 4. Zaškrtnite možnosť "Prilepené na vrch zoznamu". Ostatné možnosti nemeňte!
 5. Nakoniec kliknite na tlačidlo Uložiť. Udalosť sa teraz zobrazí hneď navrchu a bude zafarbená namodro.

Rovnakým spôsobom sa udalosť aj "odopne". Stačí zrušiť zaškrtnutie "Prilepené na vrch zoznamu" a článok uložiť.