Darujte 2% Slovenskej aikido asociácii

INFORMÁCIA PRE VŠETKÝCH DARCOV 2% (3%)

Vážení cvičenci, priatelia, rodičia, známi aj neznámi darcovia, v roku 2014 získala Slovenská aikido asocácia možnosť prijímať 2% (3%) z odvedenej dane z roku 2013. Touto cestou by sme vás chceli poprosiť o poukázanie 2 % našej organizácii, a tým o podporu športových aktivít detí aj dospelých na Slovensku.

Čo je potrebné k tomuto úkonu urobiť:

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba.

Potrebné tlačivá:

 

Ďakujeme vám za váš záujem a pomoc,

Slovenská aikido asociácia

Pridať nový komentár