História

                          Certifikát tzv. “Hombu Recognition/ Uznanie Hombu”
                     podpísaný synom a vnukom zakladateľa aikido potvrdzujúci
              autentickosť aikido, ktoré vyučujeme a tiež oprávňujúci nás vykonávať
                     medzinárodne uznané skúšky technickej vyspelosti Kyu/ Dan.

 

Hombu Recognition

Hombu Recognition