Rada SAA

Prezident

  reprezentuje SAA v oblasti medzinárodných vzťahov - kongresy EAF, IAF

  Ing. Roman Ilavský

  mobil: 00421 905 352 542
  email: prezident @ aikikai.sk

Viceprezident

zástupca prezidenta, reprezentuje SAA v SR, koordinuje raduSAA  

Martin Danič  

mobil:  
email: viceprezident @ aikikai.sk  

Sekretár
  korešpondencia SAA, informácie pre členov SAA, správa webu SAA a iné 

  podľa potreby

  Juraj Baláž

  mobil:
  email: sekretar @ aikikai.sk

Hospodár

evidencia členov SAA, riadi a spravuje finančné toky v SAA  

Ing. Zuzana Kováčiková  

mobil: 00421 904 528 058  
email: hospodar @ aikikai.sk  

Člen

  vydávanie preukazov SAA, propagácia SAA

  Lukáš Nitriansky

  mobil: 00421 903 135 551
  email: clen @ aikikai.sk