Revízna komisia SAA

Korešpondenčná adresa: P. O. Box 206, 917 01 Trnava

Člen

kontrola rady SAA, stanov a hospodárenia SAA

Ing. Róbert Patay

mobil: 00421 0905 663 416
e-mail: levice @ aikikai.sk

Člen

kontrola rady SAA, stanov a hospodárenia SAA

Ing. Roman Daněk 

mobil: 00420 732 100 713 
email: aikidovsetin @ aikikai.sk